نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %14 2
خوب %0 0
متوسط %85 12
مجموع نظرات: 14